20 Şubat 2024 Salı
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

Yıllara göre okuryazarlık artsa da 771 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre, son 50 yılda dünya genelinde özellikle genç nüfusta okuryazarlık oranı kayda değer ölçüde artış gösterdi. Ancak bu ilerlemeye rağmen 2020’de dünya genelinde 771 milyon yetişkinin okuryazar olmadığına dikkat çekildi. Bu sayının üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.
UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün verileri, 15 yaş üstünde dünya genelindeki okuryazarlık oranının 1990’da yüzde 74, 2000’de yüzde 81, 2010’da yüzde 84 ve 2020’de yüzde 87 seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor. Veriler, dünya genelindeki savaşların öğrencilerin okula gitme oranlarını olumsuz etkilediğini de gösteriyor.
Araştırmada Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlara da yer verildi. Buna göre eğitim süreci aksayan 24 milyon kişinin öğrenim sürecine dönemeyeceği tahmin ediliyor. Bu kişilerin 11 milyonluk kesiminin de kız çocukları ve genç kızlar olacağı öngörülüyor. UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün verileri, özellikle Afrika ve Güney Asya ülkelerindeki düşük okuryazarlık rakamlarını ortaya koyuyor.
Buna göre Sahraaltı Afrika, dünya genelinde yüzde 34 ile en yüksek okuma-yazma bilmeyen kişi oranına sahip bölge. Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı,
Güney Asya ülkelerinde yüzde 27, Avrupa ülkelerinde yüzde 1, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 6 seviyesinde.

KADINLARDA OKURYAZARLIK ORANI DAHA DÜŞÜK
Dünya genelinde kadın okuryazar sayısının erkeklere oranla daha az olması dikkati çekiyor. Son yıllardaki verilere göre, genç kadınlar, okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 59’unu oluşturuyor. Orta ve Doğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler’de kadın ve erkek okuryazar arasındaki fark azken Kuzey Afrika, Batı ve Güney Asya ile Sahraaltı Afrika’da cinsiyetler arasındaki okuryazarlık oranları farkı daha fazla. Okuryazar oranının en düşük
olduğu ülkelerde kız çocukları erkeklere göre daha dezavantajlı konumda bulunuyor.
İstatistikler, 15 yaş ve üzeri kadınların okuryazarlık oranı bu bölgelerde oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre 15 yaş üzeri kadınların en düşük olduğu ülkeler; yüzde 37 ile Afganistan, yüzde 22 ile Çad, yüzde 31 ile Mali, yüzde 35 ile Güney Sudan.